Program

Teme Simpozija

Plenarni predavači

Prijava sudjelovanja

Prijava izlaganja

Rokovi

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor

Korespondencija

plenarni predavači

     

  

Zašto je znakovni jezik mojih učenika drugačiji od jezika Gluhih osoba
 - prijedlozi za izradu programa učenja znakovnog jezika

Autor: Linda Lupton

Biografija:
Linda Lupton doktorirala je 1993. na lingvistici američkog znakovnog jezika na Purdue Sveučilištu i predaje znakovni jezik već 20 godina. Trenutno radi kao koordinator za audiologiju na  Saint John's Zdravstvenom zavodu u Andersonu, Indijana, te kao instruktor za američki znakovni jezik na Ball State Sveučilištu. Bavi se istraživanjem ritma i tečnosti u američkom znakovnom jeziku kao i metodama poučavanja i postizanja tečnosti u znakovnom jeziku.
 


|Kontakt|Korisne informacije|Vijesti|Objave za medije|

|webmaster|