Program

Teme Simpozija

Plenarni predavači

Prijava sudjelovanja

Prijava izlaganja

Rokovi

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor

Korespondencija

plenarni predavači

     

  

Različitost i identitet - smjernice za edukaciju gluhih

Autor: Ila Parasnis

Biografija:
Dr. Ila Parasnis je gost-profesor u Odjelu za istraživanja Nacionalnog tehničkog instituta za Gluhe, Rochesterskog tehnološkog instituta u Rochesteru, New York, SAD. Već se dvadeset godina bavi edukacijom gluhih. Provela je istraživanja vizualne kognicije, kulturološke i jezične raznolikosti, teškoća učenja i poremećaja pažnje kod gluhih i objavila je mnogo istraživačkih članaka i poglavlja.
Dr. Parasnis urednica je knjige "Cultural and Language Diversity and the Deaf Experience" (Kulturološka i jezična raznolikost i iskustva gluhih) koju je 1996. izdao Cambridge University Press, (New York). Također je 1997. uredila izabrane teme - kulturološki identitet i raznolikost u obrazovanju Gluhih - kao gost-urednica izdanja American Annals of the Deaf (Američka kronika Gluhih).

 


|Kontakt|Korisne informacije|Vijesti|Objave za medije|

|webmaster|