Znakovni jezik i kultura gluhih

Program

Teme Simpozija

Plenarni predavači

Prijava sudjelovanja

Prijava izlaganja

Rokovi

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor

Korespondencija

pozdravno pismo

     

  

Poštovani!

Do danas znakovni je jezik službeno priznat kao jezik manjine u dvadesetak zemalja svijeta. Rezolucija Europskog parlamenta o znakovnim jezicima, Deklaracija UN-a i izvještaj UNESCO-a o edukaciji gluhih ističu značaj i vrijednost znakovnog jezika te potrebu poučavanja gluhe djece na znakovnom jeziku.

Možda je neuobičajeno u svijetu da je upravo Udruga gluhoslijepih osoba inicijator simpozija o znakovnom jeziku i kulturi gluhih. Međutim, to nije neobično ako znamo da zajednica gluhoslijepih osoba ima mnogo sličnosti sa zajednicom gluhih u pogledu komunikacije. Upravo je komunikacija zadavala mnogo problema gluhoslijepim osobama, budući da u Hrvatskoj nije bilo ni školovanih tumača, niti verificiranih programa za kvalitetno osposobljavanje tumača za gluhe i gluhoslijepe osobe.

Stoga je Hrvatska udruga gluhoslijepih osoba "Dodir", u cilju poboljšanja kvalitete života gluhoslijepih osoba u Hrvatskoj, uz pomoć stručnjaka iz drugih zemalja, osmislila program tečaja znakovnog jezika te započela kontinuirano održavanje eksperimentalnih tečajeva za tumače-prevoditelje kroz dvije godine. Eksperimentalna faza započela je ujesen 1998. godine, i još uvijek traje. Sada već imamo treću generaciju tumača koji se još obučavaju. Upravo na ovom području rada dobili smo dvije nagrade: Nagradu grada Zagreba i Nagradu za pionirski rad na polju gluhosljepoće.

Ovim simpozijem željeli smo, ponajprije, probuditi svijest samih gluhih ljudi, te šire zajednice u Hrvatskoj, o potrebi za tumačima, o vrijednosti znakovnog jezika, vrijednosti edukacije gluhe djece na znakovnom jeziku te vrijednosti kulture gluhih, nastojeći da razmjenom iskustava sudionika simpozija iz različitih zemalja, obogatimo spoznaje sviju nas.

Budući da su Odsjek za oštećenja sluha Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Filozoflski fakultet Družbe Isusove također činili određene pomake u afirmiranju znakovnog jezika u javnosti, na našu inicijativu odlučili smo zajednički organizirati simpozij s različitim temama vezanim uz znakovni jezik i kulturu gluhih, s manjim osvrtom na problematiku gluhoslijepih osoba.

Nadamo se da će ovaj simpozij značajno doprinijeti poboljšanju kvalitete života gluhih i gluhoslijepih osoba u Hrvatskoj, te da će iskustva s kojima ćete se vratiti s našeg simpozija, doprinijeti i boljitku gluhih i gluhoslijepih u zemljama iz kojih dolazite.

Želimo vam srdačnu dobrodošlicu i ugodan boravak u Zagrebu!

Sanja Tarczay
Predsjednica Organizacijskog odbora
Predsjednica Hrvatske udruge gluhoslijepih "Dodir"

Ovim simpozijem želimo doprinijeti društvenoj afirmaciji i priznavanju znakovnog jezika

  • kao prirodnog jezika predgovorno gluhih,
  • kao jezika ravnopravnog ostalim jezicima u ljudskoj zajednici,
  • kao efikasnog sredstva koje omogućava razmjenu kvalitetnih, potpunih, punovrijednih informacija u poučavanju gluhe i gluhoslijepe djece
  • kao i u društvenom i javnom životu odraslih gluhih i gluhoslijepih
  • kao efikasnog sredstva učenja jezika čujuće zajednice,
  • te afirmaciji znakovnog jezika kao dijela kulturalnog identiteta zajednice gluhih.

 


|Kontakt|Korisne informacije|Vijesti|Objave za medije|

|webmaster|