Program

Teme Simpozija

Plenarni predavači

Prijava sudjelovanja

Prijava izlaganja

Rokovi

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor

Korespondencija

prijava sudjelovanja

     

  

Sudionici simpozija po državljanstvu
(i po abecednom redu)

Do 18. prosinca 2000. prijavilo se 84 sudionika iz 20 zemalja, a broj sudionika i dalje raste.
Ako primijetite da Vaši podaci nisu točni molimo Vas da nas obavijestite.
(Želio/željela bih javiti webmasteru svoje točne podatke)

Austria
1. Stalzer Cristian, Graz, Austrija

Belgija
1. Van Herreweghe Mieke, Gent, Belgija

Bosnia and Herzegowina
1. Kurtagić Ismet, Sarajevo, BiH
2. Kuzmanović Maja, Sarajevo, BiH
3. Mujkanović Edina, Sarajevo, BiH

Kanada
1. Carver Roger, Burnaby, Kanada
2. Miller Christopher, Montreal, Kanada

Kina
1. Lau Prudence, Hong Kong, Kina
2. Lee Wai Fung Sarah, Hong Kong, Kina
3. Tang Wai Lan Gladys, Hong Kong, Kina

Hrvatska
1. Alibašić Tamara, Zagreb, Hrvatska
2. Andrijević Lidija, Zagreb, Hrvatska
3. Ban Jerko, Zagreb, Hrvatska
4. Belužić Tihana, Zagreb, Hrvatska
5. Bradarić-Jončić Sandra, Zagreb, Hrvatska
6. Ivasović Vesna, Zagreb, Hrvatska
7. Juras Zvonimir, Varaždin, Hrvatska
8. Karneluti Marina, Zagreb, Hrvatska
9. Maras Tvrtko Zagreb, Hrvatska
10. Miškić Ivana, Šibenik, Hrvatska
11. Naumoski Angel, Zagreb, Hrvatska
12. Pavlović Sanja, Zagreb, Hrvatsla
13. Pribanić Ljubica, Zagreb, Hrvatska
14. Šarac Ninoslava, Velika Gorica, Hrvatska
15. Szavai Tereza Zagreb, Hrvatska
16. Tarczay Sanja, Zagreb, Hrvatska

Češka
1. Kalendova Petra, Beroun, Češka
2. Macurova Alana, Češka
3. Potmesil Milon, Beroun, Češka
4. Strnadova Vera, Liberec, Češka

Danska
1. Moeller Merete, Nyborg, Danska

Njemačka
1. Oracha Adoyo Peter, Hamburg, Njemačka
2. Günther Klaus-B., Hamburg, Njemačka
3. Oviedo Alejandro, Hamburg, Njemačka
4. Schäfke Ilka, Hamburg, Njemačka

Italija
1. Kellet Bidoli Cynthia, Trieste, Italija
2. William Green, Ancona, Italija


Iran
1. Eftekharzadeh Farhad, Tehran, Iran

Makedonija
1. Grujevski Georgi, Skopje, Makedonija
2. Jačova Zore, Skopje, Makedonija


Nizozemska
1. Beijnes Astrid, Zandvoort, Nizozemska
2. Van der Valle Jelke, Losser, Nizozemska
3. Van Royen Richard A., Uttrecht, Nizozemska

Portugal
1. Furtado Amilcar, Lisboa, Portugal
2. Gil Claudia, Lisboa Portugal
3. Isabel Amaral, Lisboa, Portugal
4. Morais Amilcar, Lisboa, Portugal
5. Reis Celia, Lisboa Portugal

Slovačka
1. Breznayova Xenia, Levice, Slovačka
2. Groma Marian, Bratislava, Slovačka
3. Jancuskova Viera, Liptovsky Hradok, Slovačka
4. Košutova Maria, Bratislava, Slovačka
5. Schmidtova Margita, Bratislava, Slovačka
6. Sujanova Kristina, Bratislava, Slovačka
7. Tarcsiova Darina, Bratislava, Slovačka
8. Zemanova Barbora, Bratislava Slovačka
9. Rigo Jozef, Bratislava, Slovačka

Slovenija
1. Globačnik Bojana, Ljubljana, Slovenija
2. Košir Stane, Ljubljana, Slovenija
3. Kogovšek Damjana, Ljubljana, Slovenija
4. Kulovec Marjetka, Ljubljana, Slovenija
5. Kuplenik Nicole, Ljubljana, Slovenija
6. Moederndorfer Meri, Ljubljana, Slovenija
7. Podboršek Ljubica, Ljubljana, Slovenija
8. Rezar Petra, Ljubljana, Slovenija

Španjolska
1. Codornin Imma, Barcelona, Španjolska
2. Collel Sandra, Barcelona, Španjolska
3. Fernandez-Viader Pilar, Barcelona, Španjolska
4. Garcia Carlos, Barcelona, Španjolska
5. Palomo Engracia, Barcelona, Španjolska
6. Pertusa Esther, Barcelona, Španjolska
7. Seginon Josep, Barcelona, Španjolska

Ukraina
1. Voloshynskyy Oleksandr, Lviv, Ukraina


Velika Britanija
1. Ladd Paddy, Bristol, GB
2. Common Ground Sign Dance Theatre, Liverpool, GB
3. Gregory Susan, Manchester, GB
4. Quinn Noel Traynor Gary, Preston, England, GB
5. Ridgeway Sharon, Manchester, GB


SAD
1. Chen Pihler Deborah, Storrs, Connecticut, SAD
2. Collins Steven, Washington D.C., SAD
3. Dennis Lolli, Watrtown, Massachusetts, SAD
4. Lupton Linda, West Lafayette, Indiana, SAD
8. Wilbur Ronnie, West Lafayette, Indiana, SAD
5. Ila Parasnis, Rochester, NY, SAD

Symposium participants according to the alphabet order

1. Alibašić Tamara, Zagreb, Hrvatska
2. Andrijević Lidija Zagreb, Hrvatska
3. Ban Jerko, Zagreb, Hrvatska
4. Beijnes Astrid, Zandvoort, Nizozemska
5. Belužić Tihana, Zagreb, Croatia
6. Bradarić-Jončić Sandra, Zagreb, Hrvatska
7. Breznayova Xenia, Levice, Slovačka
8. Carver Roger, Burnaby, Kanada
9. Chen Pihler Deborah, Storrs, Connecticut, SAD
10. Codornin Imma, Barcelona, Španjolska
11. Collel Sandra, Barcelona, Španjolska
12. Collins Steven, Washington D.C., SAD
13. Common Ground Sign Dance Theatre, Liverpool, GB
14. Dennis Lolli, Watrtown, Massachusetts, SAD
15. Dracha Adoyo Peter, Hamburg, Njemačka
16. Eftekharzadeh Farhad, Tehran, Iran
17. Fernandez-Viader Pilar, Barcelona, Španjolska
18. Furtado Amilcar, Lisboa, Portugal
19. Garcia Carlos, Barcelona, Španjolska
20. Gil Claudia, Lisboa Portugal
21. Globačnik Bojana, Ljubljana, Slovenija
22. Gregory Susan, Manchester, GB
23. Groma Marian, Bratislava, Slovačka
24. Grujevski Georgi, Skopje, Makedonija
25. Günther Klaus-B., Hamburg, Njemačka
26. Isabel Amaral, Lisboa, Portugal
27. Ivasović Vesna, Zagreb, Hrvatska
28. Jačova Zore, Skopje, Makedonija
29. Jancuskova Viera, Liptovsky Hradok, Slovačka
30. Juras Zvonimir, Varaždin, Croatia
31. Kalendova Petra, Beroun, Češka
32. Karneluti Marina, Zagreb, Hrvatska
33. Kellet Bidoli Cynthia, Trieste, Italija
34. Kogovšek Damjana, Ljubljana, Slovenija
35. Košir Stane, Ljubljana, Slovenija
36. Košutova Maria, Bratislava, Slovačka
37. Kulovec Marjetka, Ljubljana, Slovenija
38. Kuplenik Nicole, Ljubljana, Slovenija
39. Kurtagić Ismet, sarajevo, BiH
40. Kuzmanović Maja, Sarajevo, BiH
41. Ladd Paddy, Bristol, GB
42. Lau Prudence, Hong Kong, Kina
43. Lee Wai Fung Sarah, Hong Kong, Kina
44. Lupton Linda, West Lafayette, Indiana, SAD
45. Macurova Alana, Češka
46. Maras Tvrtko Zagreb, Hrvatska
47. Miller Christopher, Montreal, Kanada
48. Miškić Ivana, Šibenik, Hrvatska
49. Moederndorfer Meri, Ljubljana, Slovenija
50. Moeller Merete, Nyborg, Denmark
51. Morais Amilcar, Lisboa, Portugal
52. Mujkanović Edina, Sarajevo, BiH
53. Naumovski Angel, Zagreb, Hrvatska
54. Oviedo Alejandro, Hamburg, Njemačka
55. Palomo Engracia, Barcelona, Španjolska
56. Parasnis Ila, Rochester, New York, SAD
57. Pavlović Sanja, Zagreb, Hrvatska
58. Pertsad Esther, Barcelona, Španjolska
59. Podboršek Ljubica, Ljubljana, Slovenija
60. Potmesil Milon, Beroun, Češka
61. Pribanić Ljubica, Zagreb, Hrvatska
62. Quinn Noel Traynor Gary, Preston, GB
63. Reis Celia, Lisboa Portugal
64. Rezar Petra, Ljubljana, Slovenija
65. Ridgeway Sharon, Manchester, GB
66. Rigo Jozef, Bratislava, Slovačka
67. Šarac Ninoslava, Velika Gorica, Hrvatska
68. Schäfke Ilka, Hamburg, Njemačka
69. Schmidtova Margita, Bratislava, Slovačka
70. Seginon Josep, Barcelona, Španjolska
71. Stalzer Cristian, Graz, Austrija
72. Strnadova Vera, Liberec, Češka
73. Sujanova Kristina, Bratislava, Slovačka
74. Szavai Tereza Zagreb, Hrvatska
75. Tang Wai Lan Gladys, Hong Kong, Kina
76. Tarcsiova Darina, Bratislava, Slovačka
77. Tarczay Sanja, zagreb, Hrvatska
78. Van der Valle Jelke, Losser, Nizozemska
79. Van Herreweghe Mieke, Gent, Belgium
80. Van Royen Richard A., Utrecht, Nizozemska
81. Voloshynskyy Oleksandr, Lviv, GBraina
82. Wilbur Ronnie, West Lafayette, Indiana, SAD
83. William Green, Ancona, Italija
84. Zemanova Barbora, Bratislava Slovačka

Important - Deadlines

October 1, 2000 - preregistration

December 1, 2000 - abstracts submission

February 1, 2001 - registration

 

|top|

 

 

Sudjelovanje na Simpoziju , kratko izlaganje, poster, radionicu i sudjelovanje na okruglom stolu možete prijaviti preko naše Internet stranice:

Prijava

 

 

 


|Kontakt|Korisne informacije|Vijesti|Objave za medije|

|webmaster|