Znakovni jezik i kultura gluhih

Program

Teme Simpozija

Plenarni predavači

Prijava sudjelovanja

Prijava izlaganja

Rokovi

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor

Korespondencija

upute za predavače

     

  

Molimo da u pripremi vašeg izlaganja (u odnosu na način i trajanje) uvažite zahtjeve simultanog prevođenja odnosno tumačenja!

Usmena izlaganja:
trajanje maksimalno 20 minuta

Poster prezentacije:
 na raspolaganju će biti panoi dimenzija 200 x 100 cm.

Radionice:
 Trajanje 60 minuta

UPUTE ZA PISANJE I SLANJE RADOVA

Radovi se šalju E-mailom na adresu:
slsymposium@ffdi.hr, uz naznaku "paper" u subject liniji, ili poštom (u dva tiskana primjerka te na disketi 3.5") na adresu:
Za simpozij "Znakovni jezik i kultura Gluhih"
Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet
Kušlanova 59a, 10000 Zagreb
Hrvatska

Radovi će biti objavljeni u zborniku radova sa simpozija.

Molimo Vas da poštujete sljedeće zahtjeve:

  1. Obujam rada ne smije biti veći od 5 numeriranih stranica teksta na formatu A4
  2.  Prored treba biti jednostruki, margine široke 3 cm, oblik slova Times New Roman, veličina slova 12
  3.  Rad treba sadržavati: Ime i prezime autora i koautora, naslov rada. U fusnoti napisati osnovne podatke o autoru/koautorima: zanimanje, ustanovu te kontakt adresu )
  4.  Citiranje izvora informacija: abecednim redom: prezime autora, inicijal imena, godina izdavanja; naslov rada, časopis, broj, broj stranica. Knjige ili poglavlja knjige molimo referencitirati na sljedeći način: prezime autora, inicijal imena, godina objavljivanja knjige, izdavač.
  5.  Radovi se šalju na hrvatskom ili engleskom jeziku.


|Kontakt|Korisne informacije|Vijesti|Objave za medije|

|webmaster|