Teme Simpozija

Plenarni predavači

Prijava sudjelovanja

Prijava izlaganja

Rokovi

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor

Korespondencija

plenarni predavači

     

Download

Srijeda, 2. 5.

17:00-19:00 Registracija

Četvrtak, 3. 5. 2001.

08:00-09:00 Registracija
09:00-10:00 Svečano otvaranje

Teme: Kultura Gluhih; Status znakovnog jezika; Tumači
Dvorana 1
Plenarna predavanja

Predsjedavajući: Christian Stalzer, Sanja Tarczay
10:00-10:45 Paddy Ladd: Zašto je kultura Gluhih važna?
10:45-11:00 Diskusija
11:00-11:45 Linda Lupton: Zašto je znakovni jezik mojih učenika drugačiji od
jezika Gluhih osoba: prijedlozi za kreiranje programa učenja znakovnog
jezika
11:45-12:00 Diskusija

12:00-13:30 Ručak

Tema: Sociološko-kulturološki aspekti gluhoće i gluhosljepoće
Dvorana 1
Kratka izlaganja

Predsjedavajući: Christopher Miller, Isabel Amaral
13:30-13:50 Christian Stalzer: Socijalni aspekt zajednice Gluhih u Styriji - metoda
evaluacije pomoću intervjua i upitnika
13:50-14:10 Meri Moederndorfer: Mukotrpan put Gluhih ka osamostaljenju
14:10-14:30 Johannes Felinger, Riinette Askgaard: Kvaliteta života i gluhoća
14:30-14:50 Alena Macurova: "Naš" nasuprot "njihovog" jezika: problemi inter-
kulturalnog razumijevanja
14:50-15:00 Diskusija

Teme: Sociološki aspekti Zajednice gluhih; Status znakovnog jezika
Dvorana 2
Kratka izlaganja

Predsjedavajući: William Green, Ljubica Podboršek
13:30-13:50 Bojana Globačnik: Znakovni jezik u Sloveniji
13:50-14:10 Pat Sulistyawati: Problemi znakovnog jezika u Indoneziji
14:10-14:30 Zora Jačova: Znakovni jezik u Makedoniji
14:30-14:50 Marina Karneluti: Jedan oblik pomoći osobama sa slušno-vidnim
teškoćama
14:50-15:00 Diskusija

15:00-15:30 Pauza za kavu

Dvorana 1
Poster sekcija

15:30-17:00
1. Ninoslava Šarac, Tamara Alibašić: Istraživanje strukture hrvatskog znakovnog jezika
2. Tamara Alibašić, Ninoslava Šarac: Uloga naginjanja tijela u hrvatskom znakovnom jeziku
3. Oleksandr Woloshynskyy, Ljubica Pribanić: Sportske aktivnosti gluhe djece u Lvivu - Ukrajina
4. Maria Pilar Fernandez-Viader, Josep Segimon: Usvajanje prvih oblika šake kod izvornih govornika katalonskog znakovnog jezika (LSC
5. Maria Pilar Fernandez-Viader: Komunikacijski interakcijski oblici u obiteljima s gluhom djecom. Homogene i heterogene dijade
6. Imma Codorniu, Marija Pilar Fernandez-Viader: Metafore u dva znakovna jezika - katalonskom znakovnom jeziku (LSC) i španjolskom znakovnom jeziku (LSE)
7. Maria Pilar Fernandez-Viader, Esther Pertusa, Maria Virginia Yarza: Posebna pomoć gluhim učenicima u učenju vještina pisanja. Utjecajni oblici edukacije
8. Maria Pilar Fernandez-Viader, Sandra Colell Pinell, Nuria Reig Gracia, Elisenda Gol l Busquet: Projekt KOMUNIKACIJA: Esplai GEMIS.
9. Blaženka Brozović: Jezične sposobnosti teško nagluhih i gluhih ispitanika habilitiranih oralnom metodom
10. Maja Fleischer: Prikaz postignuća rehabilitacije učenice oštećena sluha s većim teškoćama u razvoju
11. Verica Krajnović, Jadranka Bačurin, Mirjana Dobrojević, Marina Robotić: Didaktički materijal "Procjena i poticanje motoričkih, perceptivnih i govornih sposobnosti"
12. Marina Robotić, Tomislav Robotić: Model Internet tečaja (učenje na daljinu)
13. Ana Popović: "Traženje puta" - Prikaz rada s gluhoslijepom djevojčicom
14. Claudia Cvečić, Gordana Sušnik: "Ruke su moje oči i uši" - Prikaz rada s gluhoslijepom djevojčicom

Tema: Tumači
Dvorana 2
Kratka izlaganja

Predsjedavajući: Paddy Ladd, Ila Parasnis
15:30-15:50 William Green: Populacija gluhoslijepih, demografski pokazatelji.
Analiza potreba i promjena populacije
15:50-16:10 Mieke Van Herreweghe: Razlike u "turn-taking" mehanizmu između
sastanaka koji se odvijaju na znakovnom i posredavanjem tumača u
Flandriji - Belgija
16:10-16:30 Ljubica Podboršek: Tumačenje u procesu obrazovanja
16:30-16:50 Noel Traynor, Gary Quinn: Istinska pristupačnost informacijama:
tumačenje za Gluhe s minimalnim jezičnim znanjima
16:50-17:00 Diskusija

Dvorana 1
Radionica

17:00-18:00 Isolte Avila, Finn Barlow, David Bower, Dave Praties, Wayne
Sharples, Stuart Sinclair (Common Ground Sign Dance Theatre):
Umjetnost zajednice Gluhih

Dvorana 2
Radionica

17:00-18:00 Vesna Ivasović, Tvrtko Maras, Lidija Andrijević, Tereza Szavai: Svijet
bajki: software za razvoj funkcionalne i emocionalne pismenosti kod gluhe
djece

18:00-19:00 Večera

20:00 Otvorenje izložbe gluhih umjetnika
Galerija "Zvonimir", Bauerova 33


Petak, 4. 5.

Tema: Edukacija gluhe djece
Dvorana 1
Plenarna predavanja

Predsjedavajući: Lisbeth Henning, Alena Macurova
09:00-09:45 Susan Gregory: Dvojezična znakovna edukacija
09:45-10:00 Diskusija
10:00-10:45 Ila Parasnis: Različitost i identitet: smjernice za edukaciju Gluhih
10:45-11:00 Diskusija

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-12:15 Roger Carver: Stvaranje prijateljskog ozračja za Gluhu djecu
12:15-12:30 Diskusija

12:30-14:00 Ručak

Tema: Edukacija - programi, modeli, metode
Dvorana 1
Kratka izlaganja

Predsjedavajući: Stane Košir, Prudence Lau Sin Yee
14:00-14:20 Marjetka Kulovec: Dvojezično obrazovanje u ZGN Ljubljana /
14:20-14:40 Zora Jačova: Edukacija gluhe djece i mladeži u Makedoniji
14:40-15:00 Sandra Bradarić-Jončić, Sanja Tarzay: Znakovni jezik i edukacija
gluhih u Hrvatskoj
15:00-15:20 Klaus-B. Gunther, Ilka Schafke: Razvoj pisanog jezika dvojezično
educiranih gluhih učenika - iskustva iz dvojezične škole za Gluhe u
Hamburgu
15:20-15:40 Petra Rezar: Integracija i obrazovanje Gluhe djece u Sloveniji
15:40-16:00 Diskusija


Tema: Edukacija - programi, modeli, metode
Dvorana 2
Kratka izlaganja

Predsjedavajući: Steven Collins, Deborah Chen Pichler
14:00-14:20 Alida Petani, Vlatka Ferković: Prikaz edukacije gluhe djece od 1. do
4. razreda u Centru "S. Raškaj" Zagreb - Hrvatska
14:20-14:40 Damjana Kogovšek: Učinkovit individualni trening za slušno oštećenu
mladež
14:40-15:00 Jelke van der Valle: Metoda tretmana i treninga kod poremećaja
ponašanja
15:00-15:20 Nicole Kuplenik: Prema dvojezičnoj edukaciji u ZGN - Ljubljana: jezik
i samopoštovanje
15:20-15:40 Kornelija Videc: Varaždinski model integracije
15:40-16:00 Diskusija
16:00-16:30 Pauza za kavu

Dvorana 1
Radionica

16:30-17:30 Lisbeth Henning, Signild Salander: Dvojezična edukacija za gluhe.
Primjeri iz svakodnevnog poučavanja i učenja u Švedskoj

Dvorana 2
Radionica

16:30-17:30 Isabel Amaral, Janka Sarriska: Komunikacija s kongenitalno
gluhoslijepom djecom

17:30-18:30 Večera

19:30 Kazališna predstava na znakovnom jeziku (Dramsko kazalište Gavella,
Fraknopanska 8)

Subota, 5. 5.

Teme: Lingvistika; Psiholingvistika; Poučvanje znakovnog jezika; Gluhosljepoća
Dvorana 1
Plenarna predavanja

Predsjedavajući: Mieke Van Herreweghe, Jelke van der Valle
09:00-09:45 Ronnie Wilbur: Što znamo o znakovnom jeziku nakon 40 godina
istraživanja?
09:45-10:00 Diskusija

10:00-10:45 Sharon Ridgeway:
10:45-11:00 Diskusija

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-12:15 Steven Collins: Rad s gluhoslijepim osobama u zajednici gluhih
12:15-12:30 Diskusija

12:30-14:00 Ručak

Tema: Lingvistika
Dvorana 1
Kratka izlaganja

Predsjedavajući: Ronnie Wilbur, Roger Carver
14:00-14:20 Mieke Van Herreweghe: Negacija u flamanskom znakovnom jeziku
14:20-14:40 Christopher Miller: Srednji prst u fonologiji oblika šake

14:40-15:00 Prudence Lau SinYee, Gladys Tang Wai Lan: Kauzativna alternacija
u honkongškom znakovnom jeziku
15:00-15:20 Sarah Lee Wai Fung, Gladys Tang Wai Lan: Aspektualnost u
hongkongškom znakovnom jeziku
15:20-15:30 Diskusija

Tema: Lingvistika
Dvorana 2
Kratka izlaganja

Predsjedavajući: Pat Sulistyawati, Linda Lupton
14:00-14:20 Ivan Sinčić, Mario Dolić: Znakovi situacia u djelovanju spaciocepcije
14:20-14:40 Stane Košir: Denotativni značaj geste ovisno o lokaciji
14:40-15:00 Richard A. van Royen: Predikcija uspjeha u usvajanju znakovnog
jezika
15:00-15:20 Deborah Chen Pichler: Topikalizacija u ranom američkom znakovnom
jeziku
15:20-15:30 Diskusija

15:30-16:00 Pauza za kavu

Dvorana 1
Radionica

16:00-17:00 Christian Stalzer: Program poučavanja znakovnog jezika

Dvorana 2
Radionica

16:00-17:00 Linda Lupton: 101 naputak za tečaj znakovnog jezika

17:00-17:30 Zatvaranje simpozija

18:00 Kazališna predstava na znakovnom jeziku - Common Ground Sign Dance Theatre
(Zagrebačko kazalište mladih - ZeKaeM, N. Tesle 7)

20:00 Svečana večera
Hrvatski kulturni klub - Muzej za umjetnost i obrt, Trg maršala Tita 10

 


|Kontakt|Korisne informacije|Vijesti|Objave za medije|

|webmaster|