Program

Teme Simpozija

Plenarni predavači

Prijava sudjelovanja

Prijava izlaganja

Rokovi

Organizacijski odbor

Znanstveni odbor

Korespondencija

teme simpozija

     

  

Na Simpoziju će biti riječi o niže navedenim temama. Ispod svake teme napisana je lista predloženih užih tema za kratka izlaganja. Međutim, sadržaj izlaganja nije ograničen na navedene teme već možete predložiti i druge.

Lingvistika znakovnog jezika

 • psiholingvistika, razvojnja psiholingvistika

 • sociolingvistika

 • neurolingvistika

 • kognitivna lingvistika

 • učenje (usvajanje) znakovnog jezika

 • lingvistička struktura

 • učenje (usvajanje) jezika

 • bilingvizam

 • analiza razgovora

 • metodologija istraživanja

 • taktilni znakovni jezik

 • multidisciplinarna istraživanja

Kultura gluhih, povijest, ljudska prava

 • Identitet Gluhih

 • kulturna i jezična raznolikost i identitet

 • vrijednosti i običaji zajednice Gluhih

 • folklor i predaja

 • promjena stavova prema Gluhima

 • manjinske kulturne skupine unutar zajednice Gluhih

 • ljudska prava i Gluhi

 • komparativna istraživanja Gluhih i čujućih

 • položaj Gluhih u zemljama u razvoju

Edukacija gluhe djece i mladeži

 • prošlost, sadašnjost i budućnost edukacije Gluhih

 • pitanja vezana uz školski program za gluhe

 • bilingvalno-bikulturalna edukacija

 • tehnologija i edukacija Gluhih

 • kulturalna raznolikost i obrazovanje Gluhih

 • način održavanja nastave za Gluhe

 • inkluzija

Mentalno zdravlje, savjetovanje i psihoterapija

 • dostupnost službama za mentalno zdravlje

 • budućnost službi za mentalno zdravlje Gluhih i za Gluhe

 • savjetovanje i psihoterapija koja uključuje kulturalni identitet

Službe i edukacija tumača

 • nastavni programa za predavanje znakovnog jezika

 • istraživanja učenja znakovnog jezika

 • vrednovanje znakovnog jezika

 • ocjenjivanje poznavanja znakovnog jezika

 • organizacija uspješnih tečajeva za tumače

 • uloga tumača u zemljama u razvoju

Iskustva i potrebe gluhoslijepih

 • edukacija gluhoslijepih

 

Važno - rokovi

1.10.2000. - pretprijava

1.12.2000. - rok za slanje sažetka

1.2. 20001. - prijava

Sudjelovanje na Simpoziju , kratko izlaganje, poster, radionicu i sudjelovanje na okruglom stolu možete prijaviti preko naše Internet stranice:

Prijava

| vrh stranice |

 

 

 


|Kontakt|Korisne informacije|Vijesti|Objave za medije|

|webmaster|